Кои се најзадолжените општини во Македонија?

 Breaking News

Кои се најзадолжените општини во Македонија?

Кои се најзадолжените општини во Македонија?
February 09
16:43 2018

Вкупните неизмирени обврски на општините во Македонија кон добавувачите на крајот на 2016 година достигнуваат 82 милиони евра.

За период од пет години обврските кои општините ги немаат измирено кон добавувачите се зголемиле за околу 50% во споредба со 2012 годинa.

Но, овој долг на општините би можел да биде уште поголем и да надмине и 120 милиони евра, ако на тоа се додадат обврските по основ на судски решенија и по основ на камати.

Ревизорите посочуваат дека многу општини не го почитуваат Законот за финансиска дисциплина и не ги почитуваат роковите за плаќање кон приватните компании, понатаму дека многу компании не можат да си ги наплатата од нив побарувањата, дека општините кои се со блокирани продолжуваат да трупаат долгови… кај некои општини задолженоста надминува 80% од нивните буџети, што ги прави финансиски нестабилни и потенцијално опасни да функционираат во правниот промет, бидејќи повеќе од јасно е дека тие немаат никаков капацитет да ги исплатат старите, ниту, пак, новите обврски, пишува Капитал.

Според податоците од Министерството за финансии, општина со најголема задолженост во Македонија е Охрид.

Градот Охрид заклучно со мај 2017 година имал долг од 11 милиони евра. Ако се споредат со вкупниот буџет, односно со завршната сметка на буџетот за 2016 година обврските на општина Охрид достигнуваат дури 78%

Целата содржина прочитајте ја на сајтот на Капитал, тука.

Коментари

Коментари

Related Articles